lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

SYSK02, Projektarbete och examensarbete kandidatnivå

Informationssystem, 30 hp

Kursen ges på svenska och endast på våren.

Kursen utgör sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och erbjuds endast för programstudenter.

Kursbeskrivning

Kursen består av två huvuddelar: Projektarbete för extern problemägare (14 hp) och Kandidatarbete (15 hp). Dessutom tillkommer Lärandeportfölj (1 hp).

Projektarbete för extern problemägare innebär att studenterna i grupp om fyra skall utföra, dokumentera och presentera ett IS-projekt utfört för en extern problemägare. IS-projektet är förankrat i en verklig situation med ett konkret problem. Man kan säga att projektgrupperna skall ta sig an ett skarpt konsultuppdrag. I detta projektarbete skall studenterna tillämpa sina tidigare inhämtade kunskaper inom IS-utveckling, projektarbete, etc. Uppdraget kan vara en utredning, en utformning, en implementering o.s.v. Projektarbetet skall resultera i en rapport och projektdokumentation som försvaras vid seminarium. Examinationen väger in uppdragsgivarens bedömning av projektarbetet och resultatet.

Kandidatarbete innebär grundläggande färdighet i genomförandet av ett större design- eller utredningsarbete, där metod- och ämneskunskaper som har förvärvats vid de tidigare studierna i informatik eller systemvetenskap tillämpas. Detta innebär att nödvändiga analyser och att dra slutledningar utifrån en relevant teoretisk referensram och, i de flesta fall, empiriska studier. Dessutom skall detta genomföras med god vetenskaplig argumentation och redovisas i skriftlig form. Arbetet utförs i grupp. Institutionen tillåter tre typer av uppsatser: teoretisk-empiriska studier, teoretiska studier och designstudier.

Såväl projektarbete som kandidatarbete skall infogas i studentens lärandeportfölj.

 

Kursansvarig

Kontakt

Odd Steen
Docent

odd.steen@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 98
Rum: EC2-231

Odd Steen

Delkursansvarig projektet

Kontakt

Paul Pierce
Universitetslektor

paul.pierce@ics.lu.se
Rum: EC2-225

Paul Pierce

Mer information om kursen

Kursplan på svenska.

Course syllabus in English.

Litteraturlista från vårterminen 2017.

Grundnivå: G2E
Undervisningsspråk: Svenska
Ges: Varje vårtermin

 

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.