lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Linda Öberg
Webbkoordinator, koordinator

linda.oberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 88
Rum: EC2-273

Linda Öberg

Anmälan

Sista anmälningsdatum för magisterprogrammet är den 15 januari varje år.

Du söker antingen via Antagning.se eller den engelska motsvarigheten Universityadmissions.se.