lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skriftliga tentamina

En t​entamen börjar, om inget annat anges, alltid prick –​ alltså utan akademisk kvart. En student som kommer mer än 30 minuter för sent till tentamen släpps inte in. Tentamenslokalen får lämnas tidigast en timme efter tentamens början.​

Tentamen ges vid tre tillfällen per år: ordinarie tenta, omtenta och så kallad resttenta som ges i maj eller augusti​. ​För delkurser som tentas av sent på vårterminen ligger omtentan i augustiperioden och det tredje tillfället kommer under höstterminen.
 
Legitimation måste alltid visas upp när du tentar.​
 
Notera att blank tentamen räknas som underkänd.
 

Tentamensanmälan

Du behöver inte anmäla dig till kursens ordinarie tenta och omtenta när du är registrerad på kursen för första gången.
 
Däremot gäller obligatorisk anmälan till dessa tillfällen om det gäller resttentamen från tidigare kurs. Anmäl dig senast en vecka i förväg till erika.gunillasdotter_sturesson@ics.lu.se.
 
Obligatorisk anmälan gäller också vid uppsamlingstillfällena i maj och augusti.
 


Resultat

Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensvisningen. Då har du också möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

 

Hämta ut tenta

Du hämtar ut din tenta vid tentamensvisningen och därefter på studieexpeditionen. Se öppettider här.  

 
 

Erika Gunillasdotter Sturesson
Utbildningsadministratör

erika.gunillasdotter_sturesson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 20
Rum: EC2:289

Tentamenssalar

MA Matematicums annex,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

MH Matematicum, ”Mattehuset”; 
MHA/MHB: Hörsal A alt. B, Sölvegatan 18
Kårhör Hörsalen i LTH:s kårhus, John Ericssons väg 3
Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner
Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)
Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4
Paln, Palö Palaestra, nedre resp. övre hörsal, Universitetsplatsen, Paradisgatan 4
Genaula Aulan, Genetikhuset, Sölvegatan 29
E:B Ole Römers väg 3 (LTH:s E-hus)
KF Sigma Sölvegatan 22 F
Sparta Tunavägen 39
Kult Kulturens auditorium,
Karlins plats
Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)