lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

i informationssystem

Institutionen för informatik vid Lunds universitet strävar efter att bli ett ledande centrum för forskning inom informatikområdet i Europa. Forskning inom informationssystem i Lund är tvärvetenskaplig i sitt tillvägagångssätt och har ett starkt internationellt fokus när det gäller forskningsfrågor och allmänt engagemang.

Vår forskning inom Designing Digitalisering fokuserar på e-hälsa och bedrivs huvudsakligen genom designvetenskaplig forskning.

Forskningsstrategin är öppen och inkluderande. Det bygger på relevans, internationalisering och samarbete.

Läs mer om Informatiks forskning på våra engelska sidor.

 

Kalendarium

Möte

The Research and PhD Education Committee (FoKom) meeting

30 augusti 2021 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Research Seminar

6 september 2021 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Job Crafting for Female Contractors in a Male-dominated Profession

9 september 2021 kl. 13:00–14:30

Kontakt

Christina Keller
Professor, studierektor för forskarutbildningen

christina.keller@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 24
Rum: EC2-259

Christina Keller