lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsprojekt

vid institutionen för informatik

Pågående forskningsprojekt

E-team för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg

Supporting LIFE – Low-cost interventions in resourse-poor settings

S-HELP – Development of decision support tools for improving preparedness and response of health services involved in emergency situations

Avslutade forskningsprojekt

VacSam – Digital eService for coordinated vaccination control