lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Benjamin Weaver och Markus Lahtinen talare vid evenemang om säkerhet

Publicerad: 2015-04-14

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte? Benjamin Weaver och Markus Lahtinen har tittat närmare på forskningen kring ämnet.

Att forskning visat att kameraövervakning inte fungerar tycks vara en vanlig uppfattning. Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare och lärare vid Institutionen för informatik, har tittat närmare på forskningen som gjorts kring kameraövervakningens effekter och visar att forskningsresultaten inte är så entydiga som tidigare hävdats.

Benjamin och Markus kommer att presentera sina observationer vid två kommande evenemang – det första är Trygghetskamerans dag 2015, som arrangeras i Stockholm den 28 april. Hela programmet för dagen finns här: http://www.securityuser.com/trygghetskameransdag/

Det andra tillfället är seminiariet Övervakning och integritet som även det hålls i Stockholm, den 11 maj. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som står för detta arrangemang: https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Overvakning-och-integritet--lagesrapport-om-samhallsforandringar/