lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomihögskolans första MOOC lanserad

Publicerad: 2016-12-22

Mellandagsledighet eller inte – nu kör Ekonomihögskolan vid Lunds universitet igång sin första MOOC, Massive Open Online Course. Ämnet är brännande aktuellt och kursen heter Digital Business Models.

Annandag jul sätter den helt och hållet nätbaserade kursen Digital Business Models igång, men den som vill kan registrera sig redan nu.
– Det här är en orienteringskurs som riktar sig till dem som förstår att digitala affärstransaktioner är viktiga och kommer att bli allt viktigare, säger Markus Lahtinen, lärare och forskare på Ekonomihögskolan.

– Världen har förändrats, och de varumärken som var stora före digitaliseringen är inte samma varumärken som studenterna kan identifiera sig med längre. Vi ställer frågorna: Vilken affärsmodell bygger Instagram, Google och Amazon på? Hur funkar de? Hur kan de ha blivit så stora? Och varför är det så svårt att duplicera deras framgångar? Det är problem och utmaningar som de flesta av oss är nyfikna på.

MOOC-kursen Digital Business Models är skapad av Andreas Constantinou, Benjamin Weaver och Markus Lahtinen.

– Det är Andreas Constantinou som står framför kameran. Han är disputerad ingenjör, adjungerad till Ekonomihögskolan och driver till vardags ett forskningsinstitut med fokus på att analysera och förstå den digitala ekonomin och drivkrafterna kring den – dynamiken i de stora varumärkena på internet.
Kursen är inte poänggivande, utan står utanför det reguljära kursutbudet. Den pågår i fyra veckor och tar 2–3 timmar i veckan i anspråk. Den kommer därefter att rulla med start var fjärde vecka med obegränsat deltagarantal, berättar Markus Lahtinen.

– Är man beslutsfattare och vill förstå sin roll i en ekonomi som alltmer förlitar sig på digitala affärstransaktioner, ska man gå den här kursen.
MOOC-kursen är en viktig del av Ekonomihögskolans fortsatta digitaliseringsarbete, menar Markus Lahtinen som också är digitaliseringssamordnare.
– Det här är ett tydligt och konkret exempel på vår närvaro i de digitala kanalerna. Vi förstärker vårt digitala visitkort genom detta.

Här finns MOOC:en Digital Business Models:
https://www.coursera.org/learn/digital-business-models