lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stort söktryck på skräddarsydd utbildning för nyanlända

Publicerad: 2017-02-06

I veckan börjar en klass utländska akademiker med bakgrund inom IT en ny, specialkomponerad utbildning till webb- och systemutvecklare.
– Det här är en hands-on-utbildning för en arbetsmarknad där behovet är skriande, säger Magnus Wärja på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som leder projektet.

Nyanlända akademiker får kompletterande utbildning för den svenska arbetsmarknaden. Foto: Gunnar Menander

Det råder brist på webb- och systemutvecklare på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt finns nyanlända med helt rätt bakgrund för att med viss anpassning till svenska förhållanden kunna ta sig an dessa arbetsuppgifter.

– Intresset är stort och behovet likaså av den här typen av utbildningar, säger Magnus Wärja, adjunkt i informatik vid Ekonomihögskolan och programansvarig för utbildningen.

Utbildningen som nu ges för första gången låter utländska akademiker under 20 intensiva veckor validera, komplettera och anpassa sin IT-kompetens främst inom programmering, databaser och projektledning. De som antagits har bakgrund inom IT.

Projektet är ett resultat av samarbete mellan Ekonomihögskolan, avdelningen för uppdragsutbildning Lund University Commissioned Education (LUCE), Språk- och litteraturcentrum, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen.

– Tanken är att deltagarna ska kunna läsa en kvalificerad kurs i svenska för invandrare på kvällarna, parallellt med detta, berättar Magnus Wärja.

Svenskutbildningen sker på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Programmering, databaser och projektledning lär sig deltagarna på Ekonomihögskolan. Alltsammans finansieras av Arbetsförmedlingen och i kursen ingår sex veckors praktik. Intresset för att gå utbildningen har varit mycket stort.

– Vi har haft över 80 sökande till de knappt 20 platserna, konstaterar Magnus Wärja. Vi har valt ut deltagarna med hjälp av intervju. När de har gått kursen och fått ett godkänt från oss, är det ett kvitto på att de verkligen har fått de kunskaper som krävs för att jobba som webb- och systemutvecklare i en svensk kontext.

 

Mer information

Magnus Wärja, programansvarig och projektledare, 070-941 60 14, magnus.warja@ics.lu.se

Fakta om webb- och systemutvecklarkursen för nyanlända:
Kursen ger 30 högskolepoäng
Den ska validera, komplettera och utveckla IT-kompetens efter svenska förhållanden
Deltagarna går kursen mellan 6 februari och 22 juni
Deltagarna är utländska akademiker med goda kunskaper i engelska och bakgrund inom IT
De ska ha god motivation och vara villiga att satsa mycket tid
De ska vara i etableringsfasen eller i jobb- och utvecklingsgarantin
Kursen är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan, LUCE, Språk- och litteraturcentrum, Region Skåne och Arbetsförmedlingen

Mer om LUCE kan du läsa här