lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Torbjörn von Schantz besökte Ekonomihögskolans personalklubb

Publicerad: 2015-04-14

Lunds universitets nye rektor Torbjörn von Schantz besökte personalklubben på EHL

I måndags (13 april) fick personaklubben fint besök! Ingen mindre än Lunds universitets nye rektor Torbjörn von Schantz kom till Ekonomihögskolan för att låta personalen ta del av hans syn på akademiskt ledarskap. Torbjörn talade bland annat om kollegialt ledarskap, vettiga prioriteringar, utmaningar i form av regeringsbeslut, psykologi inom ledarskap, huggsexa om resurser och vikten av ledningsgrupper. 

Under frågestunden som följde ställdes en mängd intressanta frågor och därmed skapades ett forum för diskussion och utbyte som fortsatte i över en timme. Frågor som kom upp handlade exempelvis om akademiskt frihet, fakultetsövergripande samarbete, karriärmöjligheter, universitetets organisering, resursfördelning, synen på ledarskap och forskningsansökningar.

Torbjörn von Schantz´ besök var personalklubbens första större event våren 2015.

 

Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz besökte Ekonomihögskolans personalklubb. Här tillsammans med personalklubbens ordförande Daniel Yllas.

Foto: Anna Löthman