lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Historik

INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK

Kort om de första 50 åren

Akademisk utbildning i administrativ databehandling infördes vid några svenska universitet i mitten av 1960-talet, till grund låg ett betänkande ”Akademisk utbildning i administrativ databehandling” avgivet av en kommitté tillsatt av kanslern för rikets universitet. Först ut var Stockholms universitet 1966, följt av Göteborgs och Lunds universitet 1967. Då fanns redan numerisk analys, så det skapades en övergripande ämnesbenämning, och gemensam institution, informationsbehandling, som omfattade två avdelningar och discipliner, nämligen numerisk analys (naturvetenskaplig fakultet) och administrativ databehandling (samhällsvetenskaplig fakultet).

Det fullständiga namnet var informationsbehandling särskilt den administrativa databehandlingens metodik, dock oftast kallat för informationsbehandling – ADB (IB-ADB). Hösten 1967 gavs den första ettbetygskursen (termin 1) informationsbehandling – ADB och den första tvåbetygskursen (termin 2) gavs våren 1968. Först hösten 1970 gavs den första trebetygskursen (termin 3) i informationsbehandling – ADB vid Lunds universitet.

Fram till början av 1980-talet utgjorde informationsbehandling en gemensam institution, som låg vid Sölvegatan14 (i fysikum). Institutionen delades 1981, då numerisk analys flyttade till lokaler inom LTH. Informationsbehandling – ADB behöll benämningen informationsbehandling och blev kvar ytterligare drygt 10 år, innan institutionen 1993 flyttade till de nuvarande lokalerna i EC2. I samband med flytten bytte institutionen och disciplinen namn till det kortare informatik, som även är mer gångbart internationellt.

Grundtanken med administrativ databehandling var att disciplinen skulle inriktas mot industrins och näringslivets användning av datorer och datorstödda system, och inte mot programmering eller tekniska beräkningar. De behoven tillgodosågs redan av numerisk analys och senare även datalogi. Det är också anledningen till administrativ databehandling knöts till den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det fanns under ett par år under 1960-talet en valbar specialkurs E på trebetygsnivån (termin 3) inom ramen för företagsekonomi med Börje Langefors som kursansvarig. 

Börje Langefors (1915-2009, professor vid Stockholms universitet) var den förste professorn i administrativ databehandling i Sverige. Han var mycket betydelsefull för disciplinens framväxt och utveckling, med rätta kan han betraktas som disciplinens grundläggare. Langefors hade observerat att många försök att införa datorer i företagens verksamhet misslyckades därför att man gick direkt på att programmera. Han betonade därför vikten att först förutsättningslöst ta reda på vilka uppgifter skulle datorerna användas till, vilken information som dessa uppgifter krävde, vilka samband fanns det mellan olika informationsslag och hur var informationen kopplad till organisationen och företagens verksamhet. Detta kallade Langefors informationsanalys, som borde föregås av verksamhetsanalys.

Länge fanns det bara enstaka (fristående) kurser i informationsbehandling – ADB. En fast studiegång infördes 1977, då den systemvetenskapliga linjen erbjöds. Den bytte kring 1990 namn till systemvetenskapliga programmet. Programmet har sedan dess omarbetats ett antal gånger. En magisterkurs i informatik erbjöds första gången 1993, den har reviderats ett par gånger sedan dess.

 

Agneta Olerup, februari 2018