lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsledning

institutionen för informatik

Prefekten är institutionens högsta chef som ansvarar för verksamhet och personal. Professorn ansvarar för institutionens forskning. Studierektor för forskarutbildningen ansvarar för forskarutbildningen. Studierektor för grundutbildningen ansvarar för kurser och utbildningsfrågor samt planerar och fördelar arbetet för undervisande personal. Koordinatorn ansvarar för koordination av den administrativa verksamheten och administrativ personal.

 

 

Nicklas Holmberg 
Prefekt

nicklas.holmberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 29

 

 

Christina Keller 
Professor
Studierektor för forskarutbildningen

christina.keller@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 24
Rum: EC2-259

 

 

 

 

Björn Svensson 
Studierektor för grundutbildningen

bjorn.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 83

 

 

Linda Öberg 
Koordinator

linda.oberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 88