lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kontakt

Anna Holmes
Utbildningsadministratör, programkoordinator

anna.holmes@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 20
Rum: EC2-295

Anna Holmes