lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Program

Sante/ASAF-KONFERENS 12-13 OKTOBER 2016

Onsdag 12 oktober - SANTE Lokal
10:30

Registrering i Ljusgården EC2 (Ekonomihögskolan, byggnad 2, Ole Römers väg 6, Lund).

Kaffe och frukt serveras.

EC2 Ljusgården
11:00 Välkommen EC2:109
11:15 SANTE nu och framåt EC2:109
12:30

Lunch

Restaurang Finn Inn
13:30 Presentation av undervisning inom Affärssystem och BI/BA på Informatik i Lund EC2:109
14:30 Presentation från företaget Qlik EC2:109
15:00

Fika

EC2:109
15:30 Gruppdiskussioner: Vad arbetar vi med i undervisningen? Hur påverkar digitaliseringen innehållet? EC2:109
16:30 Gruppresentation och diskussion om eventuellt utökat samarbete EC2:109
17:30 Fri tid att utforska Lund  
19:00 Middag  
 
Thursday 13 October - ASAF Room
09:00 Welcome EC2:207
09:15 BI/BA research@informatics in Lund EC2:207
10:00

Coffee break

 
10:30

Paper presentations and discussions

EC2:207
12:00

Lunch

Restaurang Finn Inn
13:00 Paper presentations and concluding discussion on research on "Enterprise Systems" EC2:207
15:00 End of conferece