lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Börje Langefors-priset

Svenska InformationsSystemAkademin

SISA tilldelar årligen Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden.

Första pris 2015

Till bästa avhandling utsågs Johan Sandbergs (Umeå universitet) avhandling Digital Capability: Investigating Coevolution of IT and Business Strategies”.

Avhandlingen i sin helhet
PPT-presentation från konferensen

Andra pris 2015

Ett hedersomnämnande (andrapris) delades ut till Jesper Holgersson (Högskolan i Skövde) för avhandlingen User Participation In Public e-service Development: Guidelines for including external users”.