lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Deltagare

SISA-konferens 21-22 oktober 2015

Beatrice Alenljung
Lektor
Högskolan i Skövde
beatrice.alenljung@his.se

Bo Andersson
Lektor
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
0722-80 33 77, bo.andersson@ics.lu.se

Ulrika Artursson Wissa
Adjunkt i informatik
Högskolan Dalarna
uaw@du.se

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Professor
Luleå tekniska universitet
birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se

Jaime Campos
Docent
Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet
jaime.campos@lnu.se

Sven Carlsson,
Professor, prefekt
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 80 26, sven.carlsson@ics.lu.se

Marie-Therese Christiansson
Universitetslektor
Karlstads universitet
marie-therese.christiansson@kau.se

Sinan Deniz
Doktorand
Institutionen för informatik och Institutet för ekonomisk forskning, EHL, Lunds universitet
046-222 80 24, sinan.deniz@ics.lu.se

Mats Edenius
Professor
Uppsala universitet
0704-25 07 62, mats.edenius@im.uu.se

Anneli Edman
Universitetslektor
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
0707-31 29 55, anneli.edman@im.uu.se

Sara Eriksén
Professor
Blekinge Tekniska Högskola
0455-38 55 65, sara.eriksen@bth.se

Umberto Fiaccadori
Universitetsadjunkt
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 33 76, umberto.fiaccadori@ics.lu.se

Anders Forsman
Avdelningschef
Högskolan Dalarna
023-77 89 56, afm@du.se

Ulf Hedestig
Universitetslektor
Institutionen för informatik, Umeå universitet
0706-94 45 15, uhstig@informatik.umu.se

Andreas Hedrén
Adjunkt, doktorand
Uppsala universitet
0498-10 82 70, andreas.hedren@im.uu.se

Madelen Hermelin
Adjunkt
Uppsala universitet
madelen.hermelin@im.uu.se

Jesper Holgersson
Universitetslektor
Högskolan i Skövde
0706-43 53 40, jesper.holgersson@his.se

Nicklas Holmberg
Universitetslektor, studierektor
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 80 29, nicklas.holmberg@ics.lu.se

Jonny Holmström
Professor
Umeå universitet
jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Carina Ihlström Eriksson
Universitetslektor
Högskolan i Halmstad
carina.ihlstrom-eriksson@hh.se

Björn Johansson
Docent
Institutionen för Informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 80 21, bjorn.johansson@ics.lu.se

Miranda Kajtazi
Universitetslektor
Institutionen för Informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 80 23, miranda.kajtazi@ics.lu.se

Markus Lahtinen
Universitetsadjunkt
Institutionen för Informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 91 59, markus.lahtinen@ics.lu.se

Jan Ljungberg
Professor
Göteborgs universitet
jan.ljungberg@ait.gu.se

Ulrica Löfstedt
Universitetslektor
Mittuniversitetet
0705-22 84 41, ulrica.lofstedt@miun.se

Ulf Melin
Bitr. professor
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Avdelningen för informatik, Linköpings universitet
0734-04 44 37, ulf.melin@liu.se

Mirella Muhic
Doktorand
Institutionen för Informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 38 55, mirella.muhic@ics.lu.se

Christina Mörtberg
Professor
Institutionen för Informatik, Linnéuniversitetet
0703-44 89 33, christina.mortberg@lnu.se

Urban Nulden
Universitetslektor
Göteborgs universitet
urban.nulden@gu.se

Christopher Okhravi
Doktorand
Uppsala universitet
0736-96 12 65, christopher.okhravi@im.uu.se

Anne Persson
Professor
Högskolan i Skövde
anne.persson@his.se

John Sören Pettersson
Professor
Karlstad universitet
0702-38 01 15, john_soren.pettersson@kau.se

Paul Pierce
Universitetslektor
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
026-222 46 40, paul.pierce@ics.lu.se

Johan Sandberg
Postdoc
Umeå Universitet
johan.sandberg@umu.se

Azadeh Sarkheyli
Postdoc
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 33 78, azadeh.sarkheyli@ics.lu.se

Daniel Skog
Universitetslektor, studierektor
Institutionen för informatik, Umeå universitet
daniel.skog@umu.se

Odd Steen
Docent
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 81 98, odd.steen@ics.lu.se

Michel Thomsen
Universitetslektor
Högskolan i Halmstad
michel.thomsen@hh.se

Claes Thorén
Universitetslektor
Uppsala universitet
cleas.thoren@im.uu.se

Olgerta Tona
Doktorand
Institutionen för informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 80 66, olgerta.tona@ics.lu.se

Benjamin Weaver
Doktorand, universitetsadjunkt
Institutionen för Informatik, EHL, Lunds universitet
0704-82 47 26, benjamin.weaver@fek.lu.se

Jelena Zdravkovic
Docent, enhetsföreståndare
Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, Stockholms universitet
08-164994, jelenaz@dsv.su.se

Pär Ågerfalk
Professor
Uppsala universitet
par.agerfalk@im.uu.se

Maria Åkesson
Universitetslektor
Högskolan i Halmstad
maria.akesson@hh.se

Linda Öberg
Koordinator
Institutionen för Informatik, EHL, Lunds universitet
046-222 39 88, linda.oberg@ics.lu.se

 

Maillista till kontakpersonerna för SISA:

anders.hjalmarsson@hb.se <anders.hjalmarsson@hb.se>; katarina.lindblad-gidlund@miun.se <katarina.lindblad-gidlund@miun.se>; Anne Persson <anne.persson@his.se>; Pär Ågerfalk <par.agerfalk@im.uu.se>; Sara Eriksén <sara.eriksen@bth.se>; ljungbej@ituniv.se <ljungbej@ituniv.se>; Magnus Mähring <Magnus.Mahring@hhs.se>; Anders Forsman <anders.forsman@du.se>; Maria Åkesson <Maria.Akesson@hh.se>; Vivian Vimarlund <vivian.vimarlund@ju.se>; John Sören Pettersson <John_Soren.Pettersson@kau.se>; Paul Johannesson <pajo@dsv.su.se>; Anita Mirijamdotter <anita.mirijamdotter@lnu.se>; tero.paivarinta@ltu.se <tero.paivarinta@ltu.se>; ulrica.lofstedt@miun.se <ulrica.lofstedt@miun.se>; Jonny Holmström <jonny.holmstrom@informatik.umu.se>; Göran Goldkuhl <goran.goldkuhl@liu.se>; Fredrik Karlsson   (EXT) <fredrik.karlsson@oru.se>; Stefan Cronholm <Stefan.Cronholm@hb.se>; Sven Carlsson <sven.carlsson@ics.lu.se>; Ulf Melin <ulf.melin@liu.se>; ftk.ik.prefekt@lnu.se <ftk.ik.prefekt@lnu.se>