lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Program

SISA-konferens 21-22 oktober 2015

Onsdag 21 oktober Lokal
11:30-12:00 Registrering i Ljusgården EC2 (Ekonomihögskolan, byggnad 2, Ole Römers väg 6) EC2 Ljusgården
12:00-13:00 Lunch EC2 Ljusgården
13:00-13:15 Ordförande i SISA hälsar välkommen
Sven Carlsson, Lunds universitet
EC2:101
13:15-14:00

Tema: Pedagogisk meritering, portfölj och publicering
Är du en meriterad och skicklig universitetslärare? – den pedagogiska portföljen som verktyg
Björn Badersten, Lunds universitet

EC2:101
14:00-15:00 Diskussion i smågrupper inklusive fika Grupprum
15:00-15:30 Paneldebatt kring pedagogisk meritering EC2:101
15:30-16:30

Paneldebatt kring doktoranders och alumners perspektiv på forskarutbildningen
I den kommande utvärderingen av forskarutbildningen har doktorandperspektivet en väsentlig roll
Nicklas Holmberg, Lunds universitet
Olgerta Tona, Lunds universitet
Petter Alexandersson, Sony Mobile Communications
Stefan Henningsson, CBS

 

EC2:101
16:30-17:00 Toppkandidaterna för 2015 års Börje Langefors-pris presenterar sina avhandlingar EC2:101
19:00 Middag
Prisutdelning av Börje Langeforspriset 2015 - för bästa doktorsavhandling från 2014
Tegnérs matsalar,
AF-borgen
 
Torsdag 22 oktober Lokal
09:00-09:10 Sven Carlsson hälsar välkommen till dag två EC2:101
09:10-09:40 Toppkandidaterna för SISAs pedagogiska pris 2015 presenterar sina pedagogiska arbeten EC2:101
09:40-10:50

Tema: IT i IS-undervisning
Framtidens digitala studenter” ställer nya krav på modern IS-undervisning
Lars Johansson, Högskolan Väst
Markus Lahtinen, Lunds universitet

EC2:101
10:50-11:30

Diskussion i smågrupper inklusive fika

Grupprum
11:30-12:00 Paneldebatt kring digitalisering och MOOCs EC2:101
12:00-12:15 Prisutdelning av SISAs pedagogiska pris 2015 EC2:101
12:15 Lunch EC2 Ljusgården
  SISA-konferensen slut  
13:15 SISAs årsmöte för styrelsen EC3:318