lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

SISAs pedagogiska pris

Svenska InformationsSystemAkademin

SISA tilldelar årligen pris för föredömliga pedagogiska insatser.

Första pris 2015

Första priset gick till Uppsala universitet (Madelen Hermelin och Christopher Okhravi) för bidraget ”En trestegsmodell för laborationer: reflektiva laborationer med stöd av automatiserad rättning”.

Bidraget i sin helhet
PPT-presentation från konferensen

Andra pris 2015

Ett hedersomnämnande (andrapris) delades ut till Högskolan i Dalarna (Anders Forsman, Ulrika Arthursson Wissa, Leif Åkerblom, Per Eriksson, Pär Douhan, Hans Jernberg, Hans Rosendahl, Bo Sundgren, Roger Nyberg och Anders Avdic) för bidraget ”Flippad informatik – införande och uppföljning av flipped classroom-pedagogik i informatikundervisning”.

PPT-presentation från konferensen