lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

i informatik och informationssystem

Programkurser på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet Ges
SYSA21 Termin 1: Introduktion till informationssystem, 30 hp HT
SYSA12 Termin 2: Informationssystem och verksamhet, 30 hp VT
SYSB13 Termin 3: IS- och verksamhetsutveckling, 30 hp HT
SYSA14 Termin 4: IT-arkitektur och mjukvarusystem, 30 hp VT
SYST5 Termin 5: Valbara kurser eller utlandsstudier, 30 hp* HT
SYST6 Termin 6: Projektarbete och examensarbete på kandidatnivå, 30 hp VT
 
Kurser på grundnivå (1-90 hp) Ges
SYSA21 Introduktion till informationssystem, 30 hp (Informatik 1-30 hp) HT
SYSB13 IS- och verksamhetsutveckling, 30 hp (Informatik 31-60 hp) HT
SYSA14 IT-arkitektur och mjukvarusystem, 30 hp VT
INFA40 Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv, 7,5 hp (distanskurs) HT
INFA44  Introduktion till e-hälsa, 7,5 hp* (distanskurs) HT
INFA45 Artificiell Intelligens i verksamheter: Koncept, tillämpningar och utmaningar, 7,5 hp* VT
INFE01 Managing Digitalisation, 5 hp* VT
INFE02 Managing Digitalisation, 7,5 hp* VT
INFC20 Avancerade databassystem, 7,5 hp* HT
INFC25 Människa-dator interaktion – analys, 7,5 hp* HT
INFC35 Beslutsstödsystem, 7,5 hp* HT
INFC40 Säkerhet i informationssystem, 7,5 hp* HT, VT
INFC55 Webbutveckling, 7,5 hp  
INFC60 IS Sourcing Strategies for Business Development, 7,5 hp* HT
INFC65 Information Architecture, 7,5 hp* -
INFC70 Strategi och styrning av informationssystem, 7,5 hp* VT
SYSK16 Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen, 15 hp

VT

PIN10 Kurspaket: Information systems, 15 hp VT
 
Kurser på avancerad nivå (91-120 hp) Ges
INFN61

Designing Digitalisation Online, 7,5 hp* (distanskurs)

VT
INFN25 IT, innovation och hållbar utveckling, 7,5 hp* HT
INFN35 Människa-dator interaktion: design, 7,5 hp* HT
INFN40 Strategisk ledning och informationssystem, 7,5 hp* HT
INFN45 Business Intelligence, 7,5 hp* HT
INFN50 Business Decision Management, 7,5 hp* VT
INFN60 Designing Digitalisation, 7,5 hp* VT
INFN65 Verksamhet och artificiell intelligens, 7,5 hp* VT
INFN01 Vetenskapliga undersökningsmetoder, 7,5 hp* HT
 
Kurser på avancerad nivå (121-150 hp) Ges
INFM10 Magisteruppsats, 15 hp* VT
 
Kurser på forskarutbildningsnivå (doktorandkurser) Ges
EIN001F Research in Information Systems and Informatics (RISI), 7,5 hp* VT
EIN002F Design Science Research in Information Systems (DSR), 7,5 hp* VT
EIN003F Emerging Topics in Information Systems, 7,5 hp* HT
EIN004F Theory and Philosophy of Social Media, 7,5 hp* HT

*Kursen ges på engelska.