lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Termin 5 på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Informatik/informationssystem, 30 hp

Valbara kurser eller utlandsstudier

Kurserna ges på engelska. Alla ges på hösten och två ges också på våren.

Kurserna utgör femte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet samt erbjuds för utbytesstudenter.

Period 1 (välj 2 av 3)

INFC20, Advanced Database Systems, 7,5 hp
INFC25, Human Computer Interaction Analysis, 7,5 hp
INFC40, Information Systems Security, 7,5 hp

Period 2 (välj 2 av 4)

INFC35, Decision Support Systems, 7,5 hp
INFC50, Content Management Systems, 7,5 hp
INFC55, Webbutveckling (på svenska), 7,5 hp
INFC60, IS Sourcing Strategies for Business Development, 7,5 hp

 

 

 

 

Kontakt

Viktoria Svenby
Studievägledare

viktoria.svenby@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 25
Rum: EC2-279

Viktoria Svenby

Utbytesstudier

Ta tillfället i akt under termin 5 att åka utomlands och studera. Du hittar information från Internationella avdelningen på studentportalen Live@Lund (inloggning krävs).