lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Termin 5 på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Valfri kurs eller utlandsstudier

På det systemvetenskapliga kandidatprogrammet läses valfria kurser om totalt  30.0 hp på programmets femte termin.

Med valfri kurs menas kurs i valfritt ämne vid valfritt lärosäte i Sverige. Kursen får dock inte överlappa med övrigt innehåll på programmet. Ansökan till terminens kurser måste göras via antagning.se senast den 15 april.

Vid institutionen för informatik ges ett urval kurser som är lämpliga att ha på den femte terminen.

Kurserna ges fristående samt som valfria kurser på femte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Undervisningsspråk för respektive kurs anges inom parentes. De kurser som ges på engelska erbjuds också för utbytesstudenter.

Period 1

Kurserna går på halvfart.

INFC20, Advanced Database Systems (engelska), 7,5 hp
INFC25, Human Computer Interaction, analysis (engelska), 7,5 hp
INFC40, Information Systems Security (engelska), 7,5 hp

Period 2

Kurserna går på halvfart.

INFC35, Decision Support Systems (engelska), 7,5 hp
INFC55, Webbutveckling (svenska), 7,5 hp
INFC60, IS Sourcing Strategies for Business Development (engelska), 7,5 hp

Period 1 och 2

Kurserna går på kvartsfart.

IINFA40, Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv, (svenska), 7,5 hp (distans)

INFA44, Introduction to e-health (engelska), 7.5 hp (distans)