lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Examinationer

Information gällande examinationstillfällen vid institutionen för informatik.

Tentamensschema

Tentaschema för höstterminen 2023

Uppsamlingstillfällen

I maj ges uppsamlingstillfällen för kurs som gått på en hösttermin. I augusti ges uppsamlingstillfällen för kurs som gått under en vårterminen. Se informationen nedan vad gäller de olika examinationsmomenten.

Tentor

Schema för salstentor och hemtentor finns i tentaschemat ovan. 

Det är obligatoriskt att anmäla sig till uppsamlingstentorna (men krävs inte till ordinarie- och omtentor). Anmälan görs senast en vecka i förväg i Ladok

Om du tillhör en äldre kurskod och inte kan anmäla dig i Ladok ska du istället skicka ett mail till study@ics.lu.se. Meddela vilken examination det gäller, samt ditt namn och personnummer.

Redovisningar och inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifter kan lämnas in, och redovisningar genomföras, i maj för kurs som gått hösttermin, och i augusti för kurs som gått vårtermin. Om information saknas på kursen i Canvas gällande uppsamlingstillfället tas kontakt direkt med läraren. Ta kontakt i god tid.

Lärandeportfölj

Deadline 14 december, 31 maj och 19 augusti. Lärandeportföljen görs tillgänglig i Mahara och länk dit mailas tiill respektive kursansvarige lärare.

Tentamensregler

Du måste följa regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, annars kan du bli avvisad från tentamenssalen och varje misstanke om fusk anmäls till Lunds universitets disciplinnämnd. 

Anmälan till tentamen

Anmälan krävs inte för ordinarie- och omtenta utan endast till uppsamlingstentorna. Se ovan.

Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att mejla study@ics.lu.se

Resultat

Läraren har 15 arbetsdagar (ungefär tre veckor) på sig att rätta tentan. Resultatet läggs in i Ladok inom några dagar efter att resultatet är klart.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

Hämta ut tentamen

Normalt skrivs tentorna digitalt och då har du tillgång till din tenta i Inspera.

Äldre tentor (två år tillbaks) kan hämtas ut i rum EC2-289. Maila på study@ics.lu.se för tillgänglighet.

För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort).

Observera att du inte bör hämta ut din tentamen om du har för avsikt att begära ändring eller rättelse av betygsbeslutet.

kontakt

E-post: study@ics.lu.se

Tentamenssalar

MA Annexet,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner

Ed Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)

Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4

Sp Sparta Tunavägen 39

Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)