lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Terminsstart och introduktionsmöten

Information till dig som är antagen till kurs i informatik.

Tacka ja till din plats - tre steg

För att påbörja dina studier krävs att du genomför tre steg:

  1. Tacka ja till din plats via antagning.se senast vid deadline (vid urval 1 för de som sökt via antagning.se)
  2. Genomför registrering i Ladok inom utsatt tid
  3. Närvara vid introduktionmötets upprop, eller meddela förhinder

Läs mer i informationen nedan. Om du missar något av dessa steg förlorar du din plats och den går i stället till en reserv.

Studentkonto

Ditt studentkonto skapas när du registreras som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet.

Studentkontot används bland annat för att logga in i Ladok och Canvas.

Om du redan tidigare studerat vid Lunds universitet har du redan ett studentkonto som du ska använda. 

Aktivera ditt studentkonto.

Se till att din mailadress stämmer på antagning.se, så att det går att kontakta dig. Om du vill ha en annan mailladress kopplad till ditt studentkonto kan du göra ändringen i Ladok.

Registrering

Du registrerar dig i Ladok. Där hittar du de kurser du är antagen till. Om du är ny student vid Lunds universitet måste du först aktivera ditt studentkonto enligt ovan.

Logga in i Ladok

Registreringen är öppen en vecka och stänger torsdagen innan kursstart. Information om exakta datum fås i samband med att kallelse till introduktionsmöte skickas ut. Har du inte fått någon introduktionsinformation senast en vecka innan terminsstart, hör av dig till study@ics.lu.se.

Att du förlorar tillgång till dina kursytor i Canvas kan vara ett tecken på att du inte registrerat dig, då dessa stängs för ej registrerade studenter torsdagen innan terminsstart.

OBS! Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats och den tilldelas i stället en reserv.

Kan du inte registrera dig?

Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig, ska du kontakta utbildningsadministrationen på study@ics.lu.se innan registreringsperioden har gått ut.

Information om behörighet till den kurs du har sökt, hittar du i kursplanen som du finner på kurswebbsidan.

Läs mer här om registrering

Schema och introduktionsmöte

Du hittar schema för din kurs på din Canvasyta.

Här hittar du datum och tider för höstterminens introduktionsmöten.

Förhinder till uppropet/introduktionsmötet? 

Schemalagda introduktionsmöten är alltid obligatoriska. För att inte förlora din plats meddelas eventuella förhinder till study@ics.lu.se.

Canvas - lärplattform

Vid Ekonomihögskolan används lärplattformen Canvas för information och kommunikation.

Logga in i Canvas

På kursytan hittar du till exempel schema, föreläsningsmaterial, övningsuppgifter, deadlines och kontaktuppgifter till lärare och administrativ personal. Här läggs även den gruppindelning som gäller för din kurs. Du loggar in i Canvas med ditt studentkonto.

Du har också tillgång till en studievägledaryta där du hittar praktiskt information gällande till exempel studieuppehåll, behörighetskrav, dispensansökan mm. Du kan också boka möte med din studievägledare i kalendern.

Ladda gärna ner appen Canvas student till din mobiltelefon så missar du inga aviseringar och har allt lätt tillgängligt.

Här hittar du information om hur Canvas fungerar

Hitta hit

Här hittar du kartor till Ekonomihögskolan och beskrivning hur du hittar till Institutionen för informatik.