lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Terminsstart och introduktionsmöten

vårterminen 2022

Information till dig som är antagen till kurs i informatik.

Registering på kurs eller program i informatik

För att påbörja dina studier krävs att du genomför tre steg:

  1. Tacka ja till din plats via antagning.se senast vid deadline
  2. Genomför registrering i Ladok inom utsatt tid
  3. Närvara vid introduktionsdagens upprop, eller meddela förhinder

Läs mer i informationen nedan. Om du missar något av dessa steg förlorar du din plats och den går i stället till en reserv.

Registrering

Registrering ska genomföras redan innan terminen startat och är en förutsättning för att du ska få lov att delta i utbildningen. Registreringen görs i Ladok där du loggar in med ditt studentkonto.

Registreringsperiod för vårterminen 2022:

Kurser som startar första perioden: 6-13 januari

Kurser som startar andra perioden: 10-17 mars 

OBS! Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats och den tilldelas i stället en reserv.

Kan du inte registrera dig?

Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig, ska du kontakta utbildningsadministrationen på study@ics.lu.se innan registreringsperioden har gått ut.

Information om behörighet till den kurs du har sökt, hittar du i kursplanen som du finner på kursens webbsida.

Studentkonto

Om du redan tidigare studerat vid Lunds universitet har du redan ett studentkonto som du ska använda. Är du ny studentet vid Lunds universitet får du skickat inloggningsuppgifter till dig i början av augusti.. Det går också att aktivera kontot via Passport (välj antagning.se)

Se till att din mailadress stämmer på antagning.se, så att det går att kontakta dig. Du kan också ändra mailadress i Ladok. Använd gärna studentmailadressen eftersom den är säkrare. Tänk då på att läsa den, eller gör en vidarebefordran till din privata mailadress.

Aktivera ditt studentkonto.

Introduktionsmöten

Här hittar du datum och tider för vårterminens introduktionsmöten.

Du hittar också information om introduktionsmöten, scheman och annan kursrelaterad information i Canvas

Har du inte fått någon introduktionsinformation senast en vecka innan terminsstart, hör av dig till study@ics.lu.se.

OBS! På grund av det rådande läget är det osäkert om höstens undervisning kommer att ges på distans eller på campus, eller blandat. Som det ser ut nu kommer introduktionsmötena hållas på distans. Vänligen håll dig uppdaterad gällande rådande Corona restriktioner.

Förhinder till uppropet/introduktionsmötet

Om du har förhinder och inte kan delta i introduktionsmötet meddela study@ics.lu.se för att inte förlora din plats.

Hitta hit

Här hittar du kartor till Ekonomihögskolan och beskrivning hur du hittar till Institutionen för informatik.