lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studera utomlands

Under din tid som student vid Ekonomihögskolan har du mycket goda möjligheter att förlägga någon del av din utbildning utomlands.

Utbytesstudier

Nästan 400 av Ekonomihögskolans studenter läser under en termin vid något av våra drygt 100 partneruniversitet. Ta chansen du med!

Du får:

  • ovärderlig ny kunskap
  • ett internationellt nätverk
  • en möjlighet att nischa din utbildning
  • kulturella erfarenheter
  • minnen för livet.

Du kan hitta mer information på Ekonomihögskolans webbplats.

Om du redan är student hos oss finner du ytterligare information på vår studentportal Live@Lund (kräver inloggning).

 

Minor Field Studies

När du närmar dig slutet av dina studier och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan du söka ett Minor Field Studies-stipendium (MFS) och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Genom ett MFS-stipendium kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats på kandidat- eller magisternivå. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

För med information läs vidare på Ekonomihögskolans webbplats.

 

kontakt utbytesstudier

Ekonomihögskolans Internationella Avdelning

Kontaktuppgifter, information samt lista över aktuella partneruniversitet finner du på vår studentportal Live@Lund (kräver inloggning).

kontaktperson mfs

Björn Svensson
Universitetsadjunkt, studierektor för gu

bjorn.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 83
Rum: EC2-281

Björn Svensson